പ്രൊ

ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ: കാര്യക്ഷമമായ ജലചികിത്സയുടെ താക്കോൽ

മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്ന ശുദ്ധീകരണത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രക്രിയയാണ് ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ്.ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഈ പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.നാഫ്ത, വാക്വം ഗ്യാസ് ഓയിൽ (VGO), ഡീസൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ അംശങ്ങളിൽ നിന്ന് സൾഫർ, നൈട്രജൻ, മറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്.ഈ ലേഖനം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ഒരു വീക്ഷണം നൽകുംഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നാഫ്തയുടെയും വിജിഒയുടെയും ഹൈഡ്രോഡെസൾഫ്യൂറൈസേഷൻ (എച്ച്ഡിഎസ്), ഡീസൽ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോഡെനിട്രിഫിക്കേഷൻ (എച്ച്ഡിഎൻ) എന്നിവയിൽ.

അനാവശ്യ സൾഫറും നൈട്രജൻ സംയുക്തങ്ങളും അവയുടെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിലേക്കും അമോണിയ രൂപത്തിലേക്കും പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളതിനാൽ ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഹൈഡ്രോഫിനിഷിംഗ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് നിർണായകമാണ്.ഉയർന്ന താപനിലയിലും ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കാറ്റലറ്റിക് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പരിവർത്തനം സാധ്യമാകുന്നത്.ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകൾGC-HP406ഒപ്പംGC-HP448, വ്യത്യസ്ത ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഭിന്നസംഖ്യകൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തവയാണ്.

6
നാഫ്തയ്ക്കുള്ള എച്ച്.ഡി.എസ്

നാഫ്തയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഹൈഡ്രോഡെസൾഫറൈസേഷൻ ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗിലെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ്, കാരണം നാഫ്തയാണ് ഗ്യാസോലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന വിഭവം.ദിGC-HP406കാറ്റലിസ്റ്റ്നാഫ്തയിൽ നിന്ന് സൾഫർ സംയുക്തങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ ഫലപ്രദമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അന്തിമ ഉൽപ്പന്നം കർശനമായ പാരിസ്ഥിതിക നിയന്ത്രണങ്ങളും ഗുണനിലവാര സവിശേഷതകളും പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.സൾഫർ അടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങളെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡാക്കി മാറ്റുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഗ്യാസോലിൻ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

അതുപോലെ, VGO, ഡീസൽ എന്നിവയുടെ ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗിൽ, രണ്ടുംഎച്ച്ഡിഎസ്, എച്ച്ഡിഎൻഅവശ്യ പ്രക്രിയകളാണ്.GC-HP448 കാറ്റലിസ്റ്റ്VGO, ഡീസൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നിവയുടെ ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പ്രത്യേകം രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്.ഇത് സൾഫറും നൈട്രജൻ സംയുക്തങ്ങളും ഫലപ്രദമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നു, അതുവഴി സെറ്റെയ്ൻ സംഖ്യയും ഡീസൽ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.കൂടാതെ, വിജിഒയിലെ സൾഫറിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് സഹായിക്കുന്നു, ഇത് ജെറ്റ് ഇന്ധനം, ഡീസൽ എന്നിവ പോലുള്ള വിവിധ വിജിഒയിൽ നിന്നുള്ള അന്തിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സൾഫർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണ്.

എസ്.ജി.സി

ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ റിഫൈനറി പ്രക്രിയയുടെ കഠിനമായ പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന പ്രവർത്തനവും സെലക്റ്റിവിറ്റിയും സ്ഥിരതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.ഫീഡ്‌സ്റ്റോക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മലിനീകരണങ്ങളെയും വിഷങ്ങളെയും നേരിടാൻ അവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, ഇത് വിപുലീകൃത കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയുസും സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.കൂടാതെ, കാറ്റലിസ്റ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പുരോഗതി, പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ചെലവ്-ഫലപ്രാപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ, നിർജ്ജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള വർദ്ധിച്ച പ്രതിരോധത്തോടുകൂടിയ കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ വികാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

ചുരുക്കത്തിൽ,ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമവും സുസ്ഥിരവുമായ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്.GC-HP406, GC-HP448 എന്നിവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതി, ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് പ്രക്രിയകളുടെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് എച്ച്ഡിഎസ് നാഫ്ത, വിജിഒ, ഡീസൽ HDN എന്നിവയിൽ.ശുദ്ധമായ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, പാരിസ്ഥിതിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഉയർന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ പങ്ക് കുറച്ചുകാണാനാവില്ല.തുടർച്ചയായ ഗവേഷണ-വികസന ശ്രമങ്ങളിലൂടെ, ഹൈഡ്രോട്രീറ്റിംഗ് കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതുവഴി ശുദ്ധീകരണ വ്യവസായത്തെ കൂടുതൽ സുസ്ഥിരതയിലേക്കും കാര്യക്ഷമതയിലേക്കും നയിക്കാനും ഭാവിയിൽ വലിയ വാഗ്ദാനമുണ്ട്.


പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂലൈ-05-2024